Administrace Sportovní akce

KČT Louny

Rozpis akcí
KČT Louny

 • 1 akceKČT Louny
  • 11 akcíKCT
   • 7.6.2024 06:58Za půvaby Šárky II.
   • 8.6.2024 10:00Vzhůru na kopec!
   • 15.6.2024 08:00Po stopách prvního pochodu KČT Louny z roku 1894
   • 6.7.2024 10:00Luhačovice a okolí
   • 3.8.2024 09:00Z Loun na Výrov
   • 6.9.2024 06:58Ďáblický háj
   • 14.9.2024 08:59Budyně nad Ohří /hrad/ – Kostelec nad Ohří – Libochovice
   • 21.9.2024 06:59Přes dva hrady na Lovoš
   • 20.10.2024 13:00Haloween na Červeňáku
   • 2.11.2024 13:00Zamykání Červeňáku
   • 26.12.2024 10:15Kouzlo vánočního lesa
[{"match_id":"specMatchUD69653","match_hteam":"K\u010cT TJ. Lokomotiva Louny","match_detail":"Za p\u016fvaby \u0160\u00e1rky II. (7.6.2024 06:58)","match_field":"Praha Veleslav\u00edn, okres: Louny, m\u00edsto startu: Spojem Louny aut. n.","match_note":"Pozn\u00e1mka: Sportovn\u00ed akce K\u010cT. P\u0159esn\u00fd \u010das uveden na str\u00e1nk\u00e1ch po\u0159adatele.","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: Turistika - KCT","match_lng":13.80336,"match_lat":50.35398,"markfn":"poi-sportmap-b.png","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUD69676","match_hteam":"K\u010cT TJ. Lokomotiva Louny","match_detail":"Vzh\u016fru na kopec! (8.6.2024 10:00)","match_field":"m\u00edsto startu: \u010cerve\u0148\u00e1k Rodinn\u00fd den na kopci \u010cerve\u0148\u00e1k s nau\u010dnou stezkou pro zv\u00eddav\u00e9 a tvo\u0159iv\u00fdmi d\u00edlnami pro mal\u00e9 i v\u011bt\u0161\u00ed","match_note":"Pozn\u00e1mka: Sportovn\u00ed akce K\u010cT. Rodinn\u00fd den na kopci \u010cerve\u0148\u00e1k s nau\u010dnou stezkou pro zv\u00eddav\u00e9 a tvo\u0159iv\u00fdmi d\u00edlnami pro mal\u00e9 i v\u011bt\u0161\u00ed P\u0159esn\u00fd \u010das uveden na str\u00e1nk\u00e1ch po\u0159adatele.","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: Turistika - KCT","match_lng":13.79443,"match_lat":50.38435,"markfn":"poi-sportmap-b.png","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUD69707","match_hteam":"K\u010cT TJ. Lokomotiva Louny","match_detail":"Po stop\u00e1ch prvn\u00edho pochodu K\u010cT Louny z roku 1894 (15.6.2024 08:00)","match_field":"m\u00edsto startu: v Lounech na n\u00e1m\u011bst\u00ed p\u0159ed Korunou P\u0159ipomenut\u00ed 130. v\u00fdro\u010d\u00ed vzniku lounsk\u00e9ho odboru K\u010cT. \nAkce p\u0159ipraven\u00e1 ve spolupr\u00e1ci s Oblastn\u00edm muzeem","match_note":"Pozn\u00e1mka: Sportovn\u00ed akce K\u010cT. P\u0159ipomenut\u00ed 130. v\u00fdro\u010d\u00ed vzniku lounsk\u00e9ho odboru K\u010cT. \nAkce p\u0159ipraven\u00e1 ve spolupr\u00e1ci s Oblastn\u00edm muzeem v Lounech. P\u0159esn\u00fd \u010das uveden na str\u00e1nk\u00e1ch po\u0159adatele.","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: Turistika - KCT","match_lng":13.80351,"match_lat":50.35401,"markfn":"poi-sportmap-b.png","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUD69767","match_hteam":"K\u010cT TJ. Lokomotiva Louny","match_detail":"Luha\u010dovice a okol\u00ed (6.7.2024 10:00)","match_field":"Luha\u010dovice, okres: Luha\u010dovice, m\u00edsto startu: Luha\u010dovice a okol\u00ed T\u00fddenn\u00ed turistick\u00fd z\u00e1jezd","match_note":"Pozn\u00e1mka: Sportovn\u00ed akce K\u010cT. T\u00fddenn\u00ed turistick\u00fd z\u00e1jezd P\u0159esn\u00fd \u010das uveden na str\u00e1nk\u00e1ch po\u0159adatele.","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: Turistika - KCT","match_lng":17.75748,"match_lat":49.09982,"markfn":"poi-sportmap-b.png","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUD69802","match_hteam":"K\u010cT TJ. Lokomotiva Louny","match_detail":"Z Loun na V\u00fdrov (3.8.2024 09:00)","match_field":"Louny\u2013Opo\u010dno\u2013Markvarec\u2013V\u00fdrov\u2013Kon\u011btopy, m\u00edsto startu: Louny n\u00e1m\u011bst\u00ed p\u0159ed Korunou Trasa: Louny\u2013Opo\u010dno\u2013Markvarec\u2013V\u00fdrov\u2013Kon\u011btopy.","match_note":"Pozn\u00e1mka: Sportovn\u00ed akce K\u010cT. Trasa: Louny\u2013Opo\u010dno\u2013Markvarec\u2013V\u00fdrov\u2013Kon\u011btopy. P\u0159esn\u00fd \u010das uveden na str\u00e1nk\u00e1ch po\u0159adatele.","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: Turistika - KCT","match_lng":13.803659999999999,"match_lat":50.35404,"markfn":"poi-sportmap-b.png","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUD69853","match_hteam":"K\u010cT TJ. Lokomotiva Louny","match_detail":"\u010e\u00e1blick\u00fd h\u00e1j (6.9.2024 06:58)","match_field":"Praha, m\u00edsto startu: Spojem Louny aut. n. 6.58 \u2013 Praha Veleslav\u00edn","match_note":"Pozn\u00e1mka: Sportovn\u00ed akce K\u010cT. P\u0159esn\u00fd \u010das uveden na str\u00e1nk\u00e1ch po\u0159adatele.","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: Turistika - KCT","match_lng":14.34995,"match_lat":50.09332,"markfn":"poi-sportmap-b.png","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUD69919","match_hteam":"K\u010cT TJ. Lokomotiva Louny","match_detail":"Budyn\u011b nad Oh\u0159\u00ed \/hrad\/ \u2013 Kostelec nad Oh\u0159\u00ed \u2013 Libochovice (14.9.2024 08:59)","match_field":"m\u00edsto startu: vlakem z Loun v 8:59 sm\u011br Libochovice, navazuj\u00edc\u00ed autobusov\u00fd spoj do Budyn\u011b Budyn\u011b nad Oh\u0159\u00ed \/hrad\/ \u2013 Kostelec nad Oh\u0159\u00ed \u2013 Libochovice, v\u00fd","match_note":"Pozn\u00e1mka: Sportovn\u00ed akce K\u010cT. Budyn\u011b nad Oh\u0159\u00ed \/hrad\/ \u2013 Kostelec nad Oh\u0159\u00ed \u2013 Libochovice, v\u00fdlet vhodn\u00fd pro rodiny s d\u011btmi P\u0159esn\u00fd \u010das uveden na str\u00e1nk\u00e1ch po\u0159adatele.","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: Turistika - KCT","match_lng":14.0444,"match_lat":50.40627,"markfn":"poi-sportmap-b.png","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUD69944","match_hteam":"K\u010cT TJ. Lokomotiva Louny","match_detail":"P\u0159es dva hrady na Lovo\u0161 (21.9.2024 06:59)","match_field":"m\u00edsto startu: stanice Louny hlavn\u00ed n\u00e1dra\u017e\u00ed","match_note":"Pozn\u00e1mka: Sportovn\u00ed akce K\u010cT. P\u0159esn\u00fd \u010das uveden na str\u00e1nk\u00e1ch po\u0159adatele.","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: Turistika - KCT","match_lng":13.80381,"match_lat":50.35407,"markfn":"poi-sportmap-b.png","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUD70023","match_hteam":"K\u010cT TJ. Lokomotiva Louny","match_detail":"Haloween na \u010cerve\u0148\u00e1ku (20.10.2024 13:00)","match_field":"m\u00edsto startu: \u010cerve\u0148\u00e1k Halloweensk\u00e9 odpoledne s programem pro celou rodinu","match_note":"Pozn\u00e1mka: Sportovn\u00ed akce K\u010cT. Halloweensk\u00e9 odpoledne s programem pro celou rodinu P\u0159esn\u00fd \u010das uveden na str\u00e1nk\u00e1ch po\u0159adatele.","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: Turistika - KCT","match_lng":13.79458,"match_lat":50.38438,"markfn":"poi-sportmap-b.png","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUD70049","match_hteam":"K\u010cT TJ. Lokomotiva Louny","match_detail":"Zamyk\u00e1n\u00ed \u010cerve\u0148\u00e1ku (2.11.2024 13:00)","match_field":"Ejemova chata na \u010cerven\u00e9m vrchu, okres: Louny, m\u00edsto startu: Ejemova chata na \u010cerven\u00e9m vrchu Setk\u00e1n\u00ed p\u0159\u00e1tel turistiky v Ejemov\u011b chat\u011b s Frotzlovou roz","match_note":"Pozn\u00e1mka: Sportovn\u00ed akce K\u010cT. Setk\u00e1n\u00ed p\u0159\u00e1tel turistiky v Ejemov\u011b chat\u011b s Frotzlovou rozhlednou na \u010cerven\u00e9m vrchu (275 m.n.m.) u Dobrom\u011b\u0159ic.\nTradi\u010dn\u00ed posledn\u00ed v\u00edkendov\u00e1 sobota p\u0159ed zazimov\u00e1n\u00edm P\u0159esn\u00fd \u010das uveden na str\u00e1nk\u00e1ch po\u0159adatele.","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: Turistika - KCT","match_lng":13.79431,"match_lat":50.38448,"markfn":"poi-sportmap-b.png","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUD70123","match_hteam":"K\u010cT TJ. Lokomotiva Louny","match_detail":"Kouzlo v\u00e1no\u010dn\u00edho lesa (26.12.2024 10:15)","match_field":"z\u0159\u00edcenina hradu Pravda, okres: Louny, m\u00edsto startu: Solopysky \u2013 zast\u00e1vka \u010cD Setk\u00e1n\u00ed turist\u016f a p\u0159\u00e1tel v \u010dase V\u00e1no\u010dn\u00edm na z\u0159\u00edcenin\u011b hradu Pravda.","match_note":"Pozn\u00e1mka: Sportovn\u00ed akce K\u010cT. Setk\u00e1n\u00ed turist\u016f a p\u0159\u00e1tel v \u010dase V\u00e1no\u010dn\u00edm na z\u0159\u00edcenin\u011b hradu Pravda. P\u0159esn\u00fd \u010das uveden na str\u00e1nk\u00e1ch po\u0159adatele.","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: Turistika - KCT","match_lng":16.3631,"match_lat":49.188,"markfn":"poi-sportmap-b.png","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""}]
[{"center_lat":50.35197,"center_lng":13.80728}]
Přidej ZDARMA sportovní akci

KČT Louny

Rybalkova 2673, 440 01, Louny
kctlouny@seznam.cz
602161104

Turistika Louny

Pokud chcete být členem místního KČT, účastnit se sportovních akcí nebo pomoci při obnově turistického značení, kontaktujte nás.

kctlouny@seznam.cz

KČT Louny patří mezi z nejstarší v republice s rokem založení 1894.

KČT je spolek sdružující všechny přátele pohybu v přírodě a vyznavače pěší turistiky. Místní sportovní akce mají již svou tradici, neboť se každoročně opakují. Mezi ně patří Kouzlo vánočního lesa, 166000 stop krajem Lučanů, Pro velikonoční vajíčko na Pravdu nebo Předjaří v Poohří.

Kromě těchto tradičních akcí pořádá KČT Louny každý týden v sobotu výlety pěší a různé víkendové akce. Potkejte místní členy v klubovně sokolovny Louny.

#turistika
Na sportmap.cz denně vkládáme sportovní informace a aktualizujeme rozpis zápasů pro všechny sportovní kluby. V databázi máme 38933 klubů, které jsou připraveny pro vyhledání. - Na hlavní straně sportmap.cz můžete vyhledat pomocí zadání adresy všechny sportovní akce ve vaší blízkosti. Chcete přidat vlastní sportovní akci? Využijte zdarma naší ADMINISTRACI pro sportovní akce.

Pořádáte sportovní akce ve vašem městě. Na sportmap.cz můžete přidat sportovní akci ZDARMA. Více informací získáte zde: ADMINISTRACE SPORTOVNÍ AKCE

Chcete nás pozvat na pivo, upozornit na chybu,
nebo poděkovat za dobře odvedenou práci ..
napište nám.. info@sportmap.cz

– nemusíš pořád sportovat .. jdi fandit -Sport kalendář | Obchodní podmínky | GDPR | Kontakty: info@sportmap.cz | www.sportmap.cz
Copyright © sportmap2024