Administrace Sportovní akce

Chuchle Arena Praha

Praha Velká Chuchle

Rozpis akcí
Chuchle Arena Praha

 • 6 akcíDostihový sport
  • 1 akceDubnový dostihový den
   • 21.4.2024 14:00Začátek sportovní akce
  • 1 akce103. Conseq Velká jarní cena
   • 12.5.2024 13:00Začátek sportovní akce
  • 1 akce75. Velká květnová cena
   • 19.5.2024 14:00Začátek sportovní akce
  • 1 akce72. Velká červnová cena
   • 1.6.2024 14:00Začátek sportovní akce
  • 1 akce104. WESTMINSTER ČESKÉ DERBY
   • 23.6.2024 14:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceLetní dostihový den
   • 13.7.2024 14:00Začátek sportovní akce
 • 8 akcíDostihový sport - UKONČENO
  • 1 akce64. Velká dubnová cena
   • 15.4.2022 14:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceVelká cena Prahy CK Martin Tour, St Leger
   • 3.9.2023 13:15Začátek sportovní akce
  • 1 akceZlatý pohár EŽ Praha
   • 10.9.2023 14:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceVelká cena českého turfu
   • 23.9.2023 14:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceMemoriál Harryho Petrlíka
   • 17.9.2023 14:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceCena prezidenta republiky
   • 22.10.2023 13:00Začátek sportovní akce
  • 1 akcePražský zimní favorit
   • 4.11.2023 12:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceZahájení dostihové sezóny 2024
   • 7.4.2024 14:00Začátek sportovní akce
 • 5 akcíJezdectví a vozatajství - UKONČENO
  • 1 akceJarní cena Chuchle Arena Praha
   • 4.5.2023 10:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceCSI Prague Arena - CSICh,J,YR,U25
   • 24.5.2023 10:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceMemoriál Jany Holé
   • 24.8.2023 10:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceFinále ČSP - Velká cena Prahy
   • 27.9.2023 10:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceCena Eliota
   • 5.10.2023 10:00Začátek sportovní akce
[{"match_id":"specMatchUdl26284","match_hteam":"Chuchle Arena Praha","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (21.4.2024 14:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: Dostihov\u00e1 sez\u00f3na v Chuchle Aren\u011b Praha pokra\u010duje v ned\u011bli 21. dubna druhou kapitolou. Na programu je celkem dev\u011bt dostih\u016f, jejich vrcholy budou 19. Memori\u00e1l Jaroslava Ma\u0161ka a 35. Memori\u00e1l prof. Michala. Are\u00e1l z\u00e1vodi\u0161t\u011b je pro n\u00e1v\u0161t\u011bvn\u00edky p\u0159\u00edstupn\u00fd od 12:00 hodin. Psi maj\u00ed vstup povolen, ale pouze na vod\u00edtku. ","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: Dostihov\u00fd sport - Dubnov\u00fd dostihov\u00fd den","match_lng":14.38951,"match_lat":50.00913,"markfn":"poi-sportmap-b.png","link_web":"https:\/\/www.chuchlearena.cz\/sezona\/dubnovy-dostihovy-den","link_facebok":"https:\/\/www.facebook.com\/chuchle.arena","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl26285","match_hteam":"Chuchle Arena Praha","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (12.5.2024 13:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: Tradi\u010dn\u011b v polovin\u011b kv\u011btna vrchol\u00ed \u00favodn\u00ed \u010d\u00e1st dostihov\u00e9 sez\u00f3ny prvn\u00edm d\u00edlem Klasick\u00e9 trojkoruny: letos ji\u017e 103. Conseq Velkou jarn\u00ed cenou. Dal\u0161\u00ed atraktivn\u00ed polo\u017ekou program je 38. Memori\u00e1l JUDr. Otakara Frankenbergera, v n\u011bm\u017e se p\u0159edstav\u00ed dal\u0161\u00ed adepti na start v \u010dervnov\u00e9m \u010cesk\u00e9m Derby. Prvn\u00ed z osmi dostih\u016f odstartuje ve 14 hodin, ale doporu\u010dujeme p\u0159ijet alespo\u0148 o p\u016fl hodiny d\u0159\u00edve. Are\u00e1l bude otev\u0159en ji\u017e od 12 hodin. Psi na vod\u00edtku maj\u00ed vstup povolen.","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: Dostihov\u00fd sport - 103. Conseq Velk\u00e1 jarn\u00ed cena","match_lng":14.38966,"match_lat":50.00916,"markfn":"poi-sportmap-b.png","link_web":"https:\/\/www.chuchlearena.cz\/sezona\/103-velka-jarni-cena","link_facebok":"https:\/\/www.facebook.com\/chuchle.arena","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl26286","match_hteam":"Chuchle Arena Praha","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (19.5.2024 14:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: Dostihov\u00e1 sez\u00f3na v Chuchle Aren\u011b Praha pokra\u010duje v ned\u011bli 19. kv\u011btna. Na programu je celkem osm dostih\u016f, jejich vrcholem bude 75. Velk\u00e1 kv\u011btnov\u00e1 cena. Are\u00e1l z\u00e1vodi\u0161t\u011b je pro n\u00e1v\u0161t\u011bvn\u00edky p\u0159\u00edstupn\u00fd od 12:00 hodin. Psi maj\u00ed vstup povolen, ale pouze na vod\u00edtku. ","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: Dostihov\u00fd sport - 75. Velk\u00e1 kv\u011btnov\u00e1 cena","match_lng":14.389809999999999,"match_lat":50.00919,"markfn":"poi-sportmap-b.png","link_web":"https:\/\/www.chuchlearena.cz\/sezona\/75-velka-kvetnova-cena","link_facebok":"https:\/\/www.facebook.com\/chuchle.arena","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl13412","match_hteam":"Chuchle Arena Praha","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (1.6.2024 14:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: Dostihov\u00e1 sez\u00f3na v Chuchle Aren\u011b Praha pokra\u010duje v sobotu 1. \u010dervna. Na programu je celkem osm dostih\u016f, jejich vrcholem bude hlavn\u00ed p\u0159\u00edpravn\u00fd test p\u0159ed \u010cesk\u00fdm Derby, 72. Velk\u00e1 \u010dervnov\u00e1 cena. Are\u00e1l z\u00e1vodi\u0161t\u011b je pro n\u00e1v\u0161t\u011bvn\u00edky p\u0159\u00edstupn\u00fd od 12:00 hodin. Psi maj\u00ed vstup povolen, ale pouze na vod\u00edtku. Tematick\u00fd doprovodn\u00fd program \u201eD\u011btsk\u00fd den\u201c. ","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: Dostihov\u00fd sport - 72. Velk\u00e1 \u010dervnov\u00e1 cena","match_lng":14.38996,"match_lat":50.00922,"markfn":"poi-sportmap-b.png","link_web":"https:\/\/www.chuchlearena.cz\/sezona\/dostihovy-detsky-den","link_facebok":"https:\/\/www.facebook.com\/chuchle.arena","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl13413","match_hteam":"Chuchle Arena Praha","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (23.6.2024 14:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: V ned\u011bli 23. \u010dervna se v Chuchle Aren\u011b Praha uskute\u010dn\u00ed absolutn\u00ed vrchol dostihov\u00e9 sez\u00f3ny, s celkovou cenou 2 mili\u00f3ny K\u010d nejbohat\u0161\u00ed klasick\u00fd dostih st\u0159edn\u00ed Evropy: 104. ro\u010dn\u00edk Westminster \u010cesk\u00e9ho Derby, v n\u011bm\u017e se p\u0159edstav\u00ed \u0161estn\u00e1ct nejlep\u0161\u00edch t\u0159\u00edlet\u00fdch h\u0159ebc\u016f a klisen. P\u0159ij\u010fte se na vlastn\u00ed o\u010di pod\u00edvat, kdo dos\u00e1hne na nejvy\u0161\u0161\u00ed metu dostihov\u00e9ho sportu a nesmazateln\u011b se zap\u00ed\u0161e do historie. D\u011bti do 15 let vstup zdarma, psi maj\u00ed vstup povolen, ale pouze na vod\u00edtku. ","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: Dostihov\u00fd sport - 104. WESTMINSTER \u010cESK\u00c9 DERBY","match_lng":14.39011,"match_lat":50.00925,"markfn":"poi-sportmap-b.png","link_web":"https:\/\/www.chuchlearena.cz\/sezona\/104-ceske-derby","link_facebok":"https:\/\/www.facebook.com\/chuchle.arena","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl319","match_hteam":"Chuchle Arena Praha","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (13.7.2024 14:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: Dal\u0161\u00ed dostihov\u00fd den sez\u00f3ny 2024 v Chuchle Aren\u011b Praha je z\u00e1rove\u0148 jedin\u00fdm zdej\u0161\u00edm dostihov\u00fdm dnem v pr\u016fb\u011bhu \u010dervence a srpna. Vrcholem programu bude 45. Cena Latiny pro t\u0159\u00edlet\u00e9 klisny. Are\u00e1l z\u00e1vodi\u0161t\u011b je pro n\u00e1v\u0161t\u011bvn\u00edky p\u0159\u00edstupn\u00fd od 12:00 hodin. Psi maj\u00ed vstup povolen, ale pouze na vod\u00edtku.","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: Dostihov\u00fd sport - Letn\u00ed dostihov\u00fd den","match_lng":14.39239,"match_lat":50.00863,"markfn":"poi-sportmap-b.png","link_web":"https:\/\/www.chuchlearena.cz\/sezona\/letni-dostihovy-den-24","link_facebok":"https:\/\/www.facebook.com\/chuchle.arena","link_instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/chuchle.arena_praha\/","link_twitter":"","link_poster":""}]
[{"center_lat":50.00675,"center_lng":14.39228}]
Přidej ZDARMA sportovní akci

TMM s. r. o.

Radotínská 69/34, 159 00 Praha
t.pistek@chuchlearena.cz
734150843

Multifunkční areál koňských sportů v Praze-Velké Chuchli! Konají se zde cvalové i klusácké dostihy, parkury a další jezdecké disciplíny. Sezóna trvá zpravidla od začátku dubna do poloviny listopadu.

Nejprestižnějším dostihem je České Derby, jímž tradičně na konci června vrcholí první část dostihové sezóny. Derby spolu se dvěma dalšími klasickými testy tříletých koní Velkou jarní cenou a St. Leger tvoří takzvanou klasickou Trojkorunu. Významnou akcí závěru sezóny pak je říjnová Cena prezidenta republiky.

@chuchle.arena
#chuchle.arena
Na sportmap.cz denně vkládáme sportovní informace a aktualizujeme rozpis zápasů pro všechny sportovní kluby. V databázi máme 38790 klubů, které jsou připraveny pro vyhledání. - Na hlavní straně sportmap.cz můžete vyhledat pomocí zadání adresy všechny sportovní akce ve vaší blízkosti. Chcete přidat vlastní sportovní akci? Využijte zdarma naší ADMINISTRACI pro sportovní akce.

Pořádáte sportovní akce ve vašem městě. Na sportmap.cz můžete přidat sportovní akci ZDARMA. Více informací získáte zde: ADMINISTRACE SPORTOVNÍ AKCE

Chcete nás pozvat na pivo, upozornit na chybu,
nebo poděkovat za dobře odvedenou práci ..
napište nám.. info@sportmap.cz

– nemusíš pořád sportovat .. jdi fandit -Sport kalendář | Obchodní podmínky | GDPR | Kontakty: info@sportmap.cz | www.sportmap.cz
Copyright © sportmap2024