Administrace Sportovní akce

Běhej lesy 2023

Rozpis akcí
Běhej lesy 2023

 • 14 akcíBěh
  • 1 akceBěhej lesy #1 Brdy
   • 15.4.2023 07:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhaj lesmi #1 Devín
   • 6.5.2023 07:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhej lesy #2 Karlštejn
   • 13.5.2023 07:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhaj lesmi #2 Čičmany
   • 27.5.2023 07:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceTÝMOVKA Běhej lesy
   • 16.6.2023 15:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhaj lesmi #3 Bachledova dolina
   • 24.6.2023 07:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhej lesy #3 Klínovec
   • 15.7.2023 07:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhaj lesmi #4 Veľka Fatra
   • 22.7.2023 07:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhaj lesmi #5 Topoľčianky
   • 5.8.2023 07:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhej lesy #4 Bílá
   • 12.8.2023 07:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhej lesy #5 letní Jizerská 50
   • 26.8.2023 07:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhaj lesmi #6 Šťiavnické vrchy
   • 2.9.2023 07:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhej lesy #6 Boletice
   • 9.9.2023 07:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhej lesy #7 Lednice
   • 23.9.2023 07:00Začátek sportovní akce
 • 20 akcíBěh - UKONČENO
  • 1 akceBěhej lesy Jizerská
   • 29.8.2020 10:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhej lesy Bílá
   • 1.8.2020 10:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhej lesy Karlštejn
   • 24.10.2020 10:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhej lesy Slavkovský les
   • 27.6.2020 10:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhej lesy Lednice
   • 10.10.2020 10:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhej lesy Vysočina
   • 6.6.2020 10:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhej lesy Boletice
   • 12.9.2020 10:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhej lesy Brdy
   • 18.7.2020 10:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhej lesy Bílá
   • 7.8.2021 10:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhej lesy Karlštejn
   • 14.8.2021 10:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhej lesy Jizerská
   • 28.8.2021 10:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhej lesy Boletice
   • 11.9.2021 10:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhej lesy Lednice
   • 23.4.2022 10:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhej lesy Karlštejn
   • 21.5.2022 10:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhej lesy Vysočina
   • 4.6.2022 10:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhej lesy Slavkovský les
   • 25.6.2022 10:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhej lesy Brdy
   • 16.7.2022 10:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhej lesy Bílá
   • 6.8.2022 10:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhej lesy Jizerská
   • 27.8.2022 10:00Začátek sportovní akce
  • 1 akceBěhej lesy Boletice - noční závod
   • 10.9.2022 10:00Začátek sportovní akce
[{"match_id":"specMatchUdl31209","match_hteam":"B\u011bhej lesy","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (15.4.2023 07:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: B\u011b\u017eeck\u00e9 z\u00e1vody pro \u0161irokou ve\u0159ejnost v p\u011bkn\u00e9m p\u0159\u00edrodn\u00edm prost\u0159ed\u00ed. V\u017edy se vypisuj\u00ed trasy o r\u016fzn\u00e9 d\u00e9lky a n\u00e1ro\u010dnosti, aby si ka\u017ed\u00fd mohl naj\u00edt tu svou podle sv\u00e9 v\u00fdkonnosti. V\u00edce informac\u00ed na behejlesy.cz","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - B\u011bhej lesy #1 Brdy ","match_lng":13.70526,"match_lat":49.67772,"markfn":"poi-beh.png","link_web":"http:\/\/behejlesy.cz\/","link_facebok":"https:\/\/www.facebook.com\/behejlesy","link_instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/behejlesy\/?hl=cs","link_twitter":"","link_poster":"https:\/\/www.sportmap.cz\/data-events\/31209\/e1f9c201c0_7e33a7345e_fb-promo-2022.jpg"},{"match_id":"specMatchUdl31217","match_hteam":"B\u011bhej lesy","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (6.5.2023 07:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: Prvn\u00ed ze z\u00e1vod\u016f slovensk\u00e9ho seri\u00e1lu Behej lesmi se kon\u00e1 v kr\u00e1sn\u00e9m prost\u0159ed\u00ed historick\u00e9 z\u0159\u00edceniny Dev\u00edn. P\u0159ipraveny budou trasy pro v\u0161echny b\u011b\u017ece, jak dob\u0159e tr\u00e9novan\u00e9, tak pohodov\u00e9. ","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - B\u011bhaj lesmi #1 Dev\u00edn ","match_lng":16.98624,"match_lat":48.17334,"markfn":"poi-beh.png","link_web":"https:\/\/behajlesmi.sk\/","link_facebok":"https:\/\/www.facebook.com\/behajlesmi","link_instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/behajlesmi","link_twitter":"","link_poster":"https:\/\/www.sportmap.cz\/data-events\/31217\/5ad96be9e9_cf9b450cba_meta-image.jpg"},{"match_id":"specMatchUdl31210","match_hteam":"B\u011bhej lesy","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (13.5.2023 07:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: B\u011b\u017eeck\u00e9 z\u00e1vody pro \u0161irokou ve\u0159ejnost v p\u011bkn\u00e9m p\u0159\u00edrodn\u00edm prost\u0159ed\u00ed. V\u017edy se vypisuj\u00ed trasy o r\u016fzn\u00e9 d\u00e9lky a n\u00e1ro\u010dnosti, aby si ka\u017ed\u00fd mohl naj\u00edt tu svou podle sv\u00e9 v\u00fdkonnosti. V\u00edce informac\u00ed na behejlesy.cz","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - B\u011bhej lesy #2 Karl\u0161tejn ","match_lng":14.20858,"match_lat":49.95283,"markfn":"poi-beh.png","link_web":"http:\/\/behejlesy.cz","link_facebok":"https:\/\/www.facebook.com\/behejlesy","link_instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/behejlesy\/?hl=cs","link_twitter":"","link_poster":"https:\/\/www.sportmap.cz\/data-events\/31210\/f14b4496eb_b3d186a4ca_fb-promo-2022.jpg"},{"match_id":"specMatchUdl31218","match_hteam":"B\u011bhej lesy","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (27.5.2023 07:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: Druh\u00e1 zast\u00e1vka Behaj Lesmi 2023 v\u00e1s zavedie v \u010dase do trin\u00e1steho storo\u010dia, kedy sa datuj\u00fa prv\u00e9 p\u00edsomn\u00e9 zmienky o obci \u010ci\u010dmany, ktor\u00e1 je zn\u00e1ma svojou architekt\u00farou dobov\u00fdch dreven\u00edc. Okrem n\u00e1dychu hist\u00f3rie sa m\u00f4\u017eete te\u0161i\u0165 na kr\u00e1sne v\u00fdh\u013eady na l\u00fakach a lesoch Str\u00e1\u017eovsk\u00fdch vrchov, ktor\u00e9 na v\u00e1s \u010dakaj\u00fa na v\u0161etk\u00fdch tras\u00e1ch.","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - B\u011bhaj lesmi #2 \u010ci\u010dmany","match_lng":18.51416,"match_lat":48.95402,"markfn":"poi-beh.png","link_web":"https:\/\/behajlesmi.sk\/","link_facebok":"https:\/\/www.facebook.com\/behajlesmi","link_instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/behajlesmi","link_twitter":"","link_poster":"https:\/\/www.sportmap.cz\/data-events\/31218\/3b01b0838b_a77dd882c5_meta-image.jpg"},{"match_id":"specMatchUdl31211","match_hteam":"B\u011bhej lesy","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (16.6.2023 15:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: Asociace sportu pro radost, z.s.\r\nJankovcova 53\r\n170 00 Praha 7","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - T\u00ddMOVKA B\u011bhej lesy","match_lng":16.03649,"match_lat":49.61284,"markfn":"poi-beh.png","link_web":"http:\/\/behejlesy.cz","link_facebok":"https:\/\/www.facebook.com\/behejlesy","link_instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/behejlesy\/?hl=cs","link_twitter":"","link_poster":"https:\/\/www.sportmap.cz\/data-events\/31211\/12256140ee_5fb69de00f_fb-promo-2022.jpg"},{"match_id":"specMatchUdl31221","match_hteam":"B\u011bhej lesy","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (24.6.2023 07:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: C\u00edti\u0165 sa vo\u013en\u00fd ako vt\u00e1k a lieta\u0165 v korun\u00e1ch stromov? Aj tak\u00e9to pocity v\u00e1s \u010dakaj\u00fa na \u010fal\u0161ej lesnej zast\u00e1vke Behaj Lesmi 2023, kde bude s\u00fa\u010das\u0165ou trasy prebeh Chodn\u00edku korunami stromov. Okrem toho sa m\u00f4\u017eete te\u0161i\u0165 na kr\u00e1sny prebeh hrebe\u0148om Spi\u0161skej Magury, dychber\u00face v\u00fdh\u013eady na Belianske Tatry a na \u010dere\u0161ni\u010dku v podobe Lomnick\u00e9ho \u0161t\u00edtu v pozad\u00ed. ","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - B\u011bhaj lesmi #3 Bachledova dolina ","match_lng":20.30972,"match_lat":49.27156,"markfn":"poi-beh.png","link_web":"http:\/\/behajlesmi.sk","link_facebok":"https:\/\/www.facebook.com\/behajlesmi","link_instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/behajlesmi","link_twitter":"","link_poster":"https:\/\/www.sportmap.cz\/data-events\/31221\/49c7988743_56bb82fe9d_meta-image.jpg"},{"match_id":"specMatchUdl31212","match_hteam":"B\u011bhej lesy","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (15.7.2023 07:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: B\u011b\u017eeck\u00e9 z\u00e1vody pro \u0161irokou ve\u0159ejnost v p\u011bkn\u00e9m p\u0159\u00edrodn\u00edm prost\u0159ed\u00ed. V\u017edy se vypisuj\u00ed trasy o r\u016fzn\u00e9 d\u00e9lky a n\u00e1ro\u010dnosti, aby si ka\u017ed\u00fd mohl naj\u00edt tu svou podle sv\u00e9 v\u00fdkonnosti. V\u00edce informac\u00ed na behejlesy.cz","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - B\u011bhej lesy #3 Kl\u00ednovec ","match_lng":12.96788,"match_lat":50.39615,"markfn":"poi-beh.png","link_web":"http:\/\/behejlesy.cz","link_facebok":"https:\/\/www.facebook.com\/behejlesy","link_instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/behejlesy\/?hl=cs","link_twitter":"","link_poster":"https:\/\/www.sportmap.cz\/data-events\/31212\/14ab994dd4_6f85105cbf_fb-promo-2022.jpg"},{"match_id":"specMatchUdl31222","match_hteam":"B\u011bhej lesy","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (22.7.2023 07:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: \u010eal\u0161ia zast\u00e1vka s\u00e9rie Behaj lesmi 2023 sa bud\u00fa odohr\u00e1va\u0165 v malebnom prostred\u00ed Ve\u013ekej Fatry, kde sa v\u00e1m naskytne v\u00fdh\u013ead na n\u00e1dhern\u00e9 prostredie najmlad\u0161ieho slovensk\u00e9ho n\u00e1rodn\u00e9ho parku Ve\u013ek\u00e1 Fatra, dychber\u00face v\u00fdh\u013eady na N\u00edzke Tatry a mnoho \u010fal\u0161\u00edch zauj\u00edmavost\u00ed, ktor\u00e9 pre v\u00e1s n\u00e1\u0161 lesn\u00fd t\u00edm chyst\u00e1.","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - B\u011bhaj lesmi #4 Ve\u013eka Fatra","match_lng":19.27308,"match_lat":49.07087,"markfn":"poi-beh.png","link_web":"http:\/\/behajlesmi.sk","link_facebok":"https:\/\/www.facebook.com\/behajlesmi","link_instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/behajlesmi","link_twitter":"","link_poster":"https:\/\/www.sportmap.cz\/data-events\/31222\/8b7e0e0355_a92559ee7b_meta-image.jpg"},{"match_id":"specMatchUdl31226","match_hteam":"B\u011bhej lesy","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (5.8.2023 07:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: Predposledn\u00e9 preteky s\u00e9rie Behaj lesmi 2023 sa odohraj\u00fa v Topo\u013e\u010diankach. Kr\u00e1sne miesto o\u010dar\u00ed nielen svojou vin\u00e1rskou minulos\u0165ou \u010di n\u00e1rodn\u00fdm \u017ereb\u010d\u00edno ale aj n\u00e1dhern\u00fdmi v\u00fdh\u013eadmi na tras\u00e1ch navrhnut\u00fdch priamo pre v\u00e1s. ","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - B\u011bhaj lesmi #5 Topo\u013e\u010dianky","match_lng":18.41206,"match_lat":48.41868,"markfn":"poi-beh.png","link_web":"http:\/\/behajlesmi.sk","link_facebok":"https:\/\/www.facebook.com\/behajlesmi","link_instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/behajlesmi","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl31213","match_hteam":"B\u011bhej lesy","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (12.8.2023 07:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: B\u011b\u017eeck\u00e9 z\u00e1vody pro \u0161irokou ve\u0159ejnost v p\u011bkn\u00e9m p\u0159\u00edrodn\u00edm prost\u0159ed\u00ed. V\u017edy se vypisuj\u00ed trasy o r\u016fzn\u00e9 d\u00e9lky a n\u00e1ro\u010dnosti, aby si ka\u017ed\u00fd mohl naj\u00edt tu svou podle sv\u00e9 v\u00fdkonnosti. V\u00edce informac\u00ed na behejlesy.cz","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - B\u011bhej lesy #4 B\u00edl\u00e1 ","match_lng":18.45317,"match_lat":49.44201,"markfn":"poi-beh.png","link_web":"http:\/\/behejlesy.cz","link_facebok":"https:\/\/www.facebook.com\/behejlesy","link_instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/behejlesy\/?hl=cs","link_twitter":"","link_poster":"https:\/\/www.sportmap.cz\/data-events\/31213\/b1aaa69f99_f611b5fe60_fb-promo-2022.jpg"},{"match_id":"specMatchUdl31214","match_hteam":"B\u011bhej lesy","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (26.8.2023 07:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: B\u011b\u017eeck\u00e9 z\u00e1vody pro \u0161irokou ve\u0159ejnost v p\u011bkn\u00e9m p\u0159\u00edrodn\u00edm prost\u0159ed\u00ed. V\u017edy se vypisuj\u00ed trasy o r\u016fzn\u00e9 d\u00e9lky a n\u00e1ro\u010dnosti, aby si ka\u017ed\u00fd mohl naj\u00edt tu svou podle sv\u00e9 v\u00fdkonnosti. V Jizersk\u00fdch hor\u00e1ch b\u011b\u017e\u00edme po trasy legend\u00e1rn\u00edho b\u011b\u017eka\u0159sk\u00e9ho z\u00e1vodu Jizersk\u00e9 50. V\u00edce informac\u00ed na behejlesy.cz","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - B\u011bhej lesy #5 letn\u00ed Jizersk\u00e1 50 ","match_lng":15.14264,"match_lat":50.79102,"markfn":"poi-beh.png","link_web":"http:\/\/behejlesy.cz","link_facebok":"https:\/\/www.facebook.com\/behejlesy","link_instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/behejlesy\/?hl=cs","link_twitter":"","link_poster":"https:\/\/www.sportmap.cz\/data-events\/31214\/45af2f9bd5_503cd0f8d4_fb-promo-2022.jpg"},{"match_id":"specMatchUdl31223","match_hteam":"B\u011bhej lesy","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (2.9.2023 07:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: Behaj lesmi pr\u00edde op\u00e4\u0165 do \u0160tiavnick\u00fdch vrchov! Trasa be\u017ecov povedie okolo mnoh\u00fdch kr\u00e1snych miest, ktor\u00e9 s\u00fa typick\u00e9 pre dan\u00fa lokalitu.","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - B\u011bhaj lesmi #6 \u0160\u0165iavnick\u00e9 vrchy ","match_lng":18.87385,"match_lat":48.44835,"markfn":"poi-beh.png","link_web":"http:\/\/behajlesmi.sk","link_facebok":"https:\/\/www.facebook.com\/behajlesmi","link_instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/behajlesmi","link_twitter":"","link_poster":"https:\/\/www.sportmap.cz\/data-events\/31223\/d8c918dce5_6ca96bab12_meta-image.jpg"},{"match_id":"specMatchUdl31215","match_hteam":"B\u011bhej lesy","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (9.9.2023 07:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: B\u011b\u017eeck\u00e9 z\u00e1vody pro \u0161irokou ve\u0159ejnost v p\u011bkn\u00e9m p\u0159\u00edrodn\u00edm prost\u0159ed\u00ed. V\u017edy se vypisuj\u00ed trasy o r\u016fzn\u00e9 d\u00e9lky a n\u00e1ro\u010dnosti, aby si ka\u017ed\u00fd mohl naj\u00edt tu svou podle sv\u00e9 v\u00fdkonnosti. V Boletic\u00edch b\u011b\u017e\u00edme i v noci. V\u00edce informac\u00ed na behejlesy.cz","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - B\u011bhej lesy #6 Boletice ","match_lng":14.07252,"match_lat":48.8478,"markfn":"poi-beh.png","link_web":"http:\/\/behejlesy.cz","link_facebok":"https:\/\/www.facebook.com\/behejlesy","link_instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/behejlesy\/?hl=cs","link_twitter":"","link_poster":"https:\/\/www.sportmap.cz\/data-events\/31215\/6a248fb961_a2ffa77380_fb-promo-2022.jpg"},{"match_id":"specMatchUdl31216","match_hteam":"B\u011bhej lesy","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (23.9.2023 07:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: B\u011b\u017eeck\u00e9 z\u00e1vody pro \u0161irokou ve\u0159ejnost v p\u011bkn\u00e9m p\u0159\u00edrodn\u00edm prost\u0159ed\u00ed. V\u017edy se vypisuj\u00ed trasy o r\u016fzn\u00e9 d\u00e9lky a n\u00e1ro\u010dnosti, aby si ka\u017ed\u00fd mohl naj\u00edt tu svou podle sv\u00e9 v\u00fdkonnosti. V\u00edce informac\u00ed na behejlesy.cz","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - B\u011bhej lesy #7 Lednice ","match_lng":16.80395,"match_lat":48.80014,"markfn":"poi-beh.png","link_web":"http:\/\/behejlesy.cz","link_facebok":"https:\/\/www.facebook.com\/behejlesy","link_instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/behejlesy\/?hl=cs","link_twitter":"","link_poster":"https:\/\/www.sportmap.cz\/data-events\/31216\/a5c26f3087_47670af409_fb-promo-2022.jpg"}]
[{"center_lat":50.79437,"center_lng":15.14179}]
Přidej ZDARMA sportovní akci

Běhej lesy 2023

Registrace Běhej lesy 2023 jsou spuštěny!

Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách pořadatele a/nebo v místě určeném pořadatelem.

info@behejlesy.cz

ZÁVODY BĚHEJ LESY 2023

Od roku 2014 společně zažíváme lesní dobrodružství jménem Běhej lesy. Účastníci se v rámci 8 závodů podívají do unikátních lokalit a na nejkrásnější místa České republiky. Vybrat si můžete ze dvou vzdáleností: kratší kolem 12 km a delší zhruba 21 km. V současné době Běhej lesy nabízí také ultramaratonské trasy, charitativní běhy PVZP FénixRun a dětské závody.

Jaké závody nás čekají v roce 2023?

 • Běhej lesy Brdy
 • Běhej lesy Karlštejn
 • Běhej lesy Týmovka
 • Běhej lesy Klínovec
 • Běhej lesy Bílá
 • Běhej lesy Jizerská
 • Běhej lesy Boletice - noční závod
 • Běhej lesy Lednice

Pro sezónu 2023 jsme si připravili nový závod Běhej lesy Klínovec, který nabízí po vzoru závodu v Bílé projížďku lanovkou a následný běh nedotčenou přírodou Krušných hor. Do nadcházející sezóny Běhej lesy se vrháme i s největší novinkou dosavadní historie seriálu, Týmovkou, štafetovým závodem pro všechny fanoušky nečekaných výzev.

@behejlesy
#behejlesy

Běhej lesy 2023

Na sportmap.cz denně vkládáme sportovní informace a aktualizujeme rozpis zápasů pro všechny sportovní kluby. V databázi máme 23139 klubů, které jsou připraveny pro vyhledání. - Na hlavní straně sportmap.cz můžete vyhledat pomocí zadání adresy všechny sportovní akce ve vaší blízkosti. Chcete přidat vlastní sportovní akci? Využijte zdarma naší ADMINISTRACI pro sportovní akce.

Pořádáte sportovní akce ve vašem městě. Na sportmap.cz můžete přidat sportovní akci ZDARMA. Více informací získáte zde: ADMINISTRACE SPORTOVNÍ AKCE

Chcete nás pozvat na pivo, upozornit na chybu,
nebo poděkovat za dobře odvedenou práci ..
napište nám.. info@sportmap.cz

– nemusíš pořád sportovat .. jdi fandit -Sport kalendář | Obchodní podmínky | GDPR | Kontakty: info@sportmap.cz | www.sportmap.cz
Copyright © sportmap2023