Administrace

Náš život je SPORT!

Vyhledej sportovní akce a jdi fandit.
Rozpis akcí
Sokolský běh republiky

[{"match_id":"specMatchUdl12247","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: V Babic\u00edch nad Svitavou se Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky pob\u011b\u017e\u00ed ji\u017e podruh\u00e9!\r\nDosp\u011bl\u00ed pob\u011b\u017e\u00ed 6,2 km\r\nTrasa z\u00e1vodu: B\u011bh p\u0159\u00edrodn\u00edm ter\u00e9nem - krajinou Moravsk\u00e9ho krasu\r\nhttps:\/\/en.mapy.cz\/s\/cocobapugo\r\nD\u011bti - 1 km\r\nTrasa z\u00e1vodu: Obc\u00ed Babice nad Svitavou\r\nhttps:\/\/en.mapy.cz\/s\/fucaravopa\r\nStartovn\u00e9:\r\n200 K\u010d (hlavn\u00ed z\u00e1vod)\r\nzdarma (d\u011btsk\u00fd z\u00e1vod)","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - Babice nad Svitavou Sokol Babice nad Svitavou","match_lng":16.6981,"match_lat":49.28264,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl12256","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: Skv\u011bl\u00e1 atmosf\u00e9ra i v \u010cesk\u00fdch Bud\u011bjovic\u00edch, takov\u00fd bude Sokolsk\u00fd republiky v metropoli ji\u017en\u00edch \u010cech.\r\nV \u010cesk\u00fdch Bud\u011bjovic\u00edch pob\u011b\u017e\u00ed dosp\u011bl\u00ed dv\u011b vzd\u00e1lenosti 3 nebo 6 km\r\nTrasa z\u00e1vodu: Trasa je vedena p\u0159es park Stromovka\r\nhttps:\/\/mapy.cz\/s\/hasekukame\r\nD\u011bti - 100 m a\u017e 1 km\r\nStartovn\u00e9: 250 K\u010d (dosp\u011bl\u00ed)\r\n50 K\u010d (d\u011bti).","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - \u010cesk\u00e9 Bud\u011bjovice","match_lng":14.47429,"match_lat":48.97474,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl12280","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: Lo\u0148sk\u00fd premi\u00e9rov\u00fd ro\u010dn\u00edk se povedl a tak je ur\u010dit\u011b na co v D\u011b\u010d\u00edn\u011b navazovat. V\u0161ichni \u00fa\u010dastn\u00edci se mohou t\u011b\u0161it na par\u00e1dn\u00ed atmosf\u00e9ru a zaj\u00edmavou trasu b\u011bhu, kter\u00e1 je vedena p\u0159es z\u00e1meck\u00e9 zahrady, Mari\u00e1nskou loukou, kolem Kocandy a zp\u011bt p\u0159es nov\u00fd most, Labsk\u00e9 n\u00e1b\u0159e\u017e\u00ed a po Tyr\u0161ov\u011b most\u011b zp\u011bt na Smetanovo n\u00e1b\u0159e\u017e\u00ed. \r\nTrasa z\u00e1vodu: dosp\u011bl\u00ed pob\u011b\u017e\u00ed 5 km\r\nhttps:\/\/mapy.cz\/s\/nodeharanu\r\nD\u011bti - 1 km\r\nTrasa je vedena na mari\u00e1nskou louk a zp\u011bt.\r\nhttps:\/\/mapy.cz\/s\/3ykty\r\nStartovn\u00e9:\r\n300 K\u010d (hlavn\u00ed z\u00e1vod)\r\nzdarma (d\u011btsk\u00fd","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - D\u011b\u010d\u00edn","match_lng":14.20928,"match_lat":50.78075,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"https:\/\/www.behrepubliky.cz\/zavody\/decin","link_facebok":"https:\/\/www.facebook.com\/sokolskybehrepubliky\/","link_instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/sokolskybehrepubliky\/","link_twitter":"","link_poster":"https:\/\/www.sportmap.cz\/data-events\/12280\/125784c6a2_60000fed0b_Decin.jpg"},{"match_id":"specMatchUdl12248","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: Jablonec nad Nisou v\u017edy pat\u0159il a st\u00e1le pat\u0159\u00ed sportovc\u016fm. Atmosf\u00e9ra bude skv\u011bl\u00e1 a jist\u011b pohlt\u00ed i amat\u00e9rsk\u00e9 b\u011b\u017ece.\r\nTrasy z\u00e1vodu:\r\nDosp\u011bl\u00ed - 5 km\r\nTrasa z\u00e1vodu: Trasa vede Tyr\u0161ov\u00fdm parkem, skrz obytnou \u010dtvrt do Srn\u010d\u00edho dolu a zp\u011bt.\r\nhttps:\/\/mapy.cz\/s\/katevesata\r\nD\u011bti - 1 km, pop\u0159. 500 metr\u016f\r\nTrasa z\u00e1vodu: Trasa vede Tyr\u0161ov\u00fdm parkem\r\nhttps:\/\/mapy.cz\/s\/makuceluke\r\nStartovn\u00e9:\r\n200 K\u010d (hlavn\u00ed z\u00e1vod)\r\nd\u011btsk\u00fd z\u00e1vod zdarma","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - Jablonec nad Nisou","match_lng":15.16965,"match_lat":50.72241,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl12255","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: Premi\u00e9rov\u00e9ho ro\u010dn\u00edku Sokolsk\u00e9ho b\u011bhu republiky v Jedovnic\u00edch se \u00fa\u010dastnilo 61 dosp\u011bl\u00fdch z\u00e1vodn\u00edk\u016f a 24 d\u011bt\u00ed, kter\u00e9 si naplno u\u017eili sv\u00e1te\u010dn\u00ed den v pohybu.\r\nJi\u017e zku\u0161en\u00ed organiz\u00e1to\u0159i se t\u011b\u0161\u00ed na dal\u0161\u00ed pokra\u010dov\u00e1n\u00ed obnoven\u00e9 sokolsk\u00e9 tradice.\r\nV Jedovnic\u00edch pob\u011b\u017e\u00ed dosp\u011bl\u00ed -5,5 km\r\nTrasa z\u00e1vodu:\r\nD\u011bti - 1,4 km\r\nhttps:\/\/en.mapy.cz\/s\/poremokore\r\nD\u011bti - 540 m\r\nhttps:\/\/en.mapy.cz\/s\/caresepora\r\nStartovn\u00e9:\r\n200 K\u010d (hlavn\u00ed z\u00e1vod)\r\n50 K\u010d (d\u011btsk\u00fd z\u00e1vod)","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - Jedovnice","match_lng":16.75595,"match_lat":49.34453,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl12254","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: P\u0159i premi\u00e9rov\u00e9m ro\u010dn\u00edku Sokolsk\u00e9ho b\u011bhu republiky v Kamenici na z\u00e1vodn\u00edky \u010dekala p\u0159\u00edjemn\u00e1 dom\u00e1ck\u00e1 atmosf\u00e9ra a kr\u00e1sn\u00e1 tra\u0165.\r\nDosp\u011bl\u00ed pob\u011b\u017e\u00ed 5,25 km (2 okruhy) - trasa toto\u017en\u00e1 s 1.ro\u010dn\u00edkem SBR, tj. kolem dvou kamenick\u00fdch rybn\u00edk\u016f se startem a c\u00edlem u sokolovny\r\nTrasa z\u00e1vodu: https:\/\/mapy.cz\/s\/guconosaga \r\nD\u011bti - 600 m a 900 m\r\nStartovn\u00e9: 200 K\u010d (hlavn\u00ed z\u00e1vod)\r\nzdarma (d\u011btsk\u00fd z\u00e1vod)","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - Kamenice","match_lng":15.78023,"match_lat":49.36659,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl12259","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: Na \u00fa\u010dastn\u00edky premi\u00e9rov\u00e9ho Sokolsk\u00e9ho b\u011bhu republiky v Kom\u00e1rov\u011b ur\u010dit\u011b nebudou \u010dekat kom\u00e1\u0159i, jak by se mohlo podle n\u00e1zvu m\u011bstyse zd\u00e1t, ale skv\u011bl\u00e1 atmosf\u00e9ra a velmi p\u0159\u00edjemn\u00fd b\u011bh.\r\nTrasa z\u00e1vodu: dosp\u011bl\u00ed pob\u011b\u017e\u00ed 5 km\r\nD\u011bti - 500 m, 700 m a 1 km\r\nStartovn\u00e9:\r\n200 K\u010d (hlavn\u00ed z\u00e1vod)\r\nzdarma (d\u011btsk\u00fd z\u00e1vod)","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - Kom\u00e1rov","match_lng":13.85636,"match_lat":49.8065,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl12243","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: V Krom\u011b\u0159\u00ed\u017ei bude pro \u00fa\u010dastn\u00edky Sokolsk\u00e9ho b\u011bhu republiky p\u0159ipraven\u00e1 lehk\u00e1 5km tra\u0165 bez stoup\u00e1n\u00ed.\r\nTrasa z\u00e1vodu: dosp\u011bl\u00ed pob\u011b\u017e\u00ed nen\u00e1ro\u010dn\u00fdch 5 km bez stoup\u00e1n\u00ed\r\nD\u011bti - 1 000 m\r\nTrasa z\u00e1vodu: 1 km, bez stoup\u00e1n\u00ed, lehk\u00e1 obt\u00ed\u017enost\r\nStartovn\u00e9:\r\n200 K\u010d (hlavn\u00ed z\u00e1vod)\r\n100 K\u010d (d\u011btsk\u00fd z\u00e1vod)","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - Krom\u011b\u0159\u00ed\u017e","match_lng":17.39298,"match_lat":49.29842,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl12252","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: Start i c\u00edl bude v are\u00e1lu st\u00e1tn\u00edho z\u00e1mku Libochovice a tra\u0165 provede ka\u017ed\u00e9ho \u00fa\u010dastn\u00edka z\u00e1meck\u00fdm parkem. Kdo by to necht\u011bl?\r\nTrasy z\u00e1vodu:\r\nDosp\u011bl\u00ed - 3,8 km\r\nTrasa vede z\u00e1meck\u00fdm parkem z\u00e1mku Libochovice. https:\/\/mapy.cz\/s\/hosurocuja\r\nD\u011bti - 1 km\r\nTrasa vede z\u00e1meck\u00fdm parkem. https:\/\/mapy.cz\/s\/coragadefa\r\nStartovn\u00e9:\r\n200 K\u010d (hlavn\u00ed z\u00e1vod)\r\nzdarma (d\u011btsk\u00fd z\u00e1vod)","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - Libochovice","match_lng":14.04456,"match_lat":50.40611,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl12242","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: Lo\u0148sk\u00e1 premi\u00e9ra Sokolsk\u00e9ho b\u011bhu republiky v Lomnici nad Popelkou dopadla nad o\u010dek\u00e1v\u00e1n\u00ed. Tak\u017ee se v\u0161ichni mohou t\u011b\u0161it na skv\u011bl\u00fd podnik i letos!\r\nTrasa z\u00e1vodu: dosp\u011bl\u00ed pob\u011b\u017e\u00ed 6 km -v\u011bt\u0161ina trasy vede poln\u00edmi cestami okolo Lomnice nad Popelkou s pohledy na Krkono\u0161e https:\/\/mapy.cz\/s\/cahuvehobu\r\nD\u011bti - 250 m, 500 m, 1 000 m\r\nStartovn\u00e9:\r\n200 K\u010d (hlavn\u00ed z\u00e1vod)\r\nzdarma (d\u011btsk\u00fd z\u00e1vod)","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - Lomnice nad Popelkou","match_lng":15.37288,"match_lat":50.53107,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl12250","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: Milovice byly loni jedn\u00edm z 12 m\u011bst v \u010cesk\u00e9 republice, kter\u00e9 se pod\u00edleli na obnoven\u00ed sokolsk\u00e9 tradice Sokolsk\u00e9ho b\u011bhu republiky a letos u\u017e p\u0159ipravuj\u00ed dal\u0161\u00ed ro\u010dn\u00edk. Lo\u0148sk\u00fd ro\u010dn\u00edk byl velmi \u00fasp\u011b\u0161n\u00fd, a leto\u0161n\u00ed cht\u011bj\u00ed je\u0161t\u011b vylep\u0161it.\r\nV\u00edce informac\u00ed najdete na https:\/\/www.behrepubliky.cz\/zavody\/milovice\r\nTrasy z\u00e1vodu:\r\nDosp\u011bl\u00ed - 5 km\r\nhttps:\/\/en.mapy.cz\/s\/pacucecudu\r\nD\u011bti - 400, 800 m\r\nTrasa z\u00e1vodu: 1 nebo 2 kola kolem fotbalov\u00e9ho h\u0159i\u0161t\u011b\r\nStartovn\u00e9:\r\n200 K\u010d (hlavn\u00ed z\u00e1vod)\r\nd\u011btsk\u00fd z\u00e1vod zdarma","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - Milovice","match_lng":14.88863,"match_lat":50.22596,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl12249","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: M\u0161en\u00e9-l\u00e1zn\u011b budou hostit Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky letos poprv\u00e9. Organiz\u00e1to\u0159i b\u011b\u017ece l\u00e1kaj\u00ed na nen\u00e1ro\u010dnou tra\u0165 v kr\u00e1sn\u00e9 p\u0159\u00edrod\u011b po travnat\u00fdch \u010di lesn\u00edch cest\u00e1ch.\r\nTrasy z\u00e1vodu:\r\nDosp\u011bl\u00ed - 4,7 km\r\nhttps:\/\/mapy.cz\/s\/kovajotada\r\nD\u011bti - od 300 metr\u016f do 1 km\r\nStartovn\u00e9:\r\n200 K\u010d (hlavn\u00ed z\u00e1vod)\r\nd\u011btsk\u00fd z\u00e1vod zdarma","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - M\u0161en\u00e9-l\u00e1zn\u011b","match_lng":14.12706,"match_lat":50.36222,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl12251","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: N\u00ed\u017ekov si letos odbude premi\u00e9ru p\u0159ip po\u0159\u00e1d\u00e1n\u00ed Sokoslk\u00e9ho b\u011bhu republiky, nicm\u00e9n\u011b organiz\u00e1to\u0159i slibuj\u00ed par\u00e1dn\u00ed atmosf\u00e9ru. Ambasadorem Sokolsk\u00e9ho b\u011buh v N\u00ed\u017ekov\u011b bude pan\u00ed Jarmila Kratochv\u00edlov\u00e1!\r\nV\u00edce informac\u00ed najdete na https:\/\/www.behrepubliky.cz\/zavody\/nizkov\r\nTrasy z\u00e1vodu:\r\nDosp\u011bl\u00ed - 5 km\r\nhttps:\/\/en.mapy.cz\/s\/lafutucero\r\nD\u011bti - 500 m\r\nTrasa z\u00e1vodu: Travnat\u00e9 h\u0159i\u0161t\u011b\r\nStartovn\u00e9: 100 K\u010d (hlavn\u00ed z\u00e1vod)\r\nzdarma (d\u011btsk\u00fd z\u00e1vod)","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - N\u00ed\u017ekov","match_lng":15.80584,"match_lat":49.53256,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl12257","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: V Nov\u00e9 M\u011bst\u011b na Morav\u011b pob\u011b\u017e\u00ed dosp\u011bl\u00ed 6,5 km:\r\nTrasa z\u00e1vodu: Po startu od m\u00edstn\u00edho koupali\u0161t\u011b zavede trasa b\u011b\u017ece po stop\u00e1ch posledn\u00edho vlka a\u017e na star\u00e9 trat\u011b Zlat\u00e9 ly\u017ee. Po nich se b\u011b\u017eci dostanou a\u017e k m\u00edstu zvan\u00e9mu \"U buku\" a n\u00e1sledn\u011b se kolem \u010cern\u00e9 sk\u00e1ly, p\u0159\u00edrodn\u00ed pam\u00e1tky Pernovka dostanou a\u017e do t\u011bsn\u00e9ho kontaktu Vyso\u010dina ar\u00e9ny. N\u00e1sledn\u011b se b\u011b\u017eci vydaj\u00ed zp\u00e1tky ke koupali\u0161ti.\r\nhttps:\/\/en.mapy.cz\/s\/lukezunama\r\nD\u011bti - 1 km\r\nTrasa z\u00e1vodu: Kr\u00e1tk\u00fd okruh v okol\u00ed hlavn\u00edho z\u00e1vodu\r\nStartovn\u00e9: 200 K\u010d (dosp\u011bl\u00ed)","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - Nov\u00e9 M\u011bsto na Morav\u011b","match_lng":16.07442,"match_lat":49.56169,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl12237","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: oln\u00ed cesty a rybn\u00edky, tak by se dala charakterizovat tra\u0165 p\u0159ipraven\u00e1 na z\u00e1vod v Ok\u0159\u00ed\u0161k\u00e1ch na Vyso\u010din\u011b.\r\nTrasa z\u00e1vodu: dosp\u011bl\u00ed pob\u011b\u017e\u00ed 4,2 km: https:\/\/mapy.cz\/s\/danulekake\r\nD\u011bti - 500 \/ 1 000 m\r\nStartovn\u00e9:\r\n200 K\u010d (hlavn\u00ed z\u00e1vod)\r\nzdarma (d\u011btsk\u00fd z\u00e1vod)","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - Ok\u0159\u00ed\u0161ky","match_lng":15.76952,"match_lat":49.2472,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl12258","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: Na \u00fa\u010dastn\u00edky premi\u00e9rov\u00e9ho Sokolsk\u00e9ho b\u011bhu republiky v Olomouci-Nemilanech \u010dek\u00e1 skv\u011bl\u00e1 atmosf\u00e9ra jak se na tamn\u00ed kraj slu\u0161\u00ed a pat\u0159\u00ed a tak\u00e9 \"vyhl\u00eddkov\u00e1\" trasa na han\u00e1ck\u00e9 \u0161ir\u00e9 l\u00e1ny, Olomouc a \u0161irok\u00e9 okol\u00ed. Trasa tak\u00e9 p\u0159ekvap\u00ed sv\u00fdm p\u0159ev\u00fd\u0161en\u00edm.\r\n\u00da\u010dastn\u00edci se tak\u00e9 mohou t\u011b\u0161it na olomouck\u00e9 p\u0159ekvapen\u00ed!\r\nTrasa z\u00e1vodu: dosp\u011bl\u00ed pob\u011b\u017e\u00ed 7,7 km -obr\u00e1tkov\u00e1 trasa po r\u016fzn\u00fdch povr\u0161\u00edch: https:\/\/mapy.cz\/s\/mububomoho\r\nD\u011bti - 750 m\r\nStartovn\u00e9:\r\n200 K\u010d (hlavn\u00ed z\u00e1vod)\r\nzdarma (d\u011btsk\u00fd z\u00e1vod)","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - Olomouc-Nemilany","match_lng":17.2479,"match_lat":49.5575,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl12245","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: V Opav\u011b se Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky pob\u011b\u017e\u00ed poprv\u00e9, o to zaj\u00edmav\u011bj\u0161\u00ed z\u00e1vod jist\u011b bude.\r\nDosp\u011bl\u00ed pob\u011b\u017e\u00ed 4 km\r\nTrasa z\u00e1vodu: vede kolem ochoz\u016f v ter\u00e9nu. Dosp\u011bl\u00e9 \u010dek\u00e1 5 okroh\u016f po asfaltu, pilince s c\u00edlem na dr\u00e1ze.\r\nhttps:\/\/mapy.cz\/s\/nekulubuje\r\nD\u011bti - 300 m\r\nTrasa z\u00e1vodu vede na dr\u00e1ze\r\nStartovn\u00e9:\r\n200 K\u010d (hlavn\u00ed z\u00e1vod)\r\n50 K\u010d (d\u011btsk\u00fd z\u00e1vod)","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - Opava","match_lng":17.90242,"match_lat":49.9389,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl12241","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: Trasa \u00fa\u010dastn\u00edky provede okolo meandr\u016f \u0159eky Odry a nedaleko ostravsk\u00fdch rybn\u00edk\u016f.\r\nTrasa z\u00e1vodu: dosp\u011bl\u00ed pob\u011b\u017e\u00ed 4,5 km\r\nhttps:\/\/mapy.cz\/s\/leluhalumo\r\nD\u011bti - 1 000 m\r\nStartovn\u00e9:\r\n200 K\u010d (hlavn\u00ed z\u00e1vod)\r\n50 K\u010d (d\u011btsk\u00fd z\u00e1vod)","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - Ostrava-Proskovice","match_lng":18.1931,"match_lat":49.75027,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl12238","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: V Plzni je pro \u00fa\u010dastn\u00edky Sokolsk\u00e9ho b\u011bhu republiky p\u0159ipraven\u00fd nen\u00e1ro\u010dn\u00fd 5km z\u00e1vod po parkov\u00fdch cest\u00e1ch tak, aby si ka\u017ed\u00fd oslavn\u00fd b\u011bh mohl u\u017e\u00edt.\r\nTrasa z\u00e1vodu: dosp\u011bl\u00ed pob\u011b\u017e\u00ed nen\u00e1ro\u010dn\u00fdch 5 km po nen\u00e1ro\u010dn\u00fdch po parkov\u00fdch cest\u00e1ch a p\u0159ev\u00fd\u0161en\u00edm 43 m\r\nD\u011bti - 500 m\r\nTrasa z\u00e1vodu: 500m okruh kolem centr\u00e1ln\u00ed louky Borsk\u00e9ho parku, na kter\u00e9m lze d\u011btem po celou dobu fandit a povzbuzovat je, jednoduch\u00e1 trasa po zpevn\u011bn\u00e9 parkov\u00e9 cest\u011b\r\nhttps:\/\/mapy.cz\/s\/jesemubopa\r\nStartovn\u00e9:\r\n250 K\u010d (hlavn\u00ed z\u00e1vod)\r\n50 K\u010d (d\u011btsk\u00fd z\u00e1","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - Plze\u0148","match_lng":13.36558,"match_lat":49.72355,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl12235","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: V lo\u0148sk\u00e9m roce na \u00fa\u010dastn\u00edky Sokolsk\u00e9ho b\u011bhu v Praze \u010dekali sokolov\u00e9 ve sv\u00fdch kroj\u00edch, na Pet\u0159\u00edn\u011b je p\u0159iv\u00edtal T.G. Masaryk na koni, na cestu jim zazp\u00edvaly sokolsk\u00e9 sbory, ale tak\u00e9 byli nah\u00e1n\u011bni hl\u00eddkou VB s obu\u0161ky.\r\nDosp\u011bl\u00ed v Praze pob\u011b\u017e\u00ed 6,5 km. Trasa je vedena z aleje Ob\u011bt\u00ed totality, skrz Pet\u0159\u00ednsk\u00e9 zahrady, zahradu Kinsk\u00fdch a\u017e k rozhledn\u011b na vrcholu Pet\u0159\u00edna.\r\nhttps:\/\/en.mapy.cz\/s\/nusebejedo\r\nD\u011bti - 0,5 a 1 km: v parku Kampa.\r\nStartovn\u00e9: dosp\u011bl\u00ed 600 K\u010d \/ D\u011bti 100 K\u010d","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - Praha","match_lng":14.40529,"match_lat":50.08351,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl12246","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky s Je\u0161t\u011bdem nad hlavou, takov\u00e1 bude oslava \u010desk\u00e9 st\u00e1tnosti v Prose\u010di pod Je\u0161t\u011bdem.\r\nDosp\u011bl\u00ed pob\u011b\u017e\u00ed 3 km\r\nD\u011bti - 1 km\r\nTrasa z\u00e1vodu vede na dr\u00e1ze\r\nStartovn\u00e9:\r\n200 K\u010d (hlavn\u00ed z\u00e1vod)\r\n50 K\u010d (d\u011btsk\u00fd z\u00e1vod)","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - Prose\u010d pod Je\u0161t\u011bdem","match_lng":15.01703,"match_lat":50.70166,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl12244","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky se v leto\u0161n\u00edm roce uskute\u010dn\u00ed i na \u00fapat\u00ed Kru\u0161n\u00fdch hor v Sokolov\u011b. Organiz\u00e1to\u0159i slibuj\u00ed skv\u011blou atmosf\u00e9ru a pohodu.\r\nDosp\u011bl\u00ed pob\u011b\u017e\u00ed 6-9 km\r\nD\u011bti - 1-3 km\r\nStartovn\u00e9:\r\n200 K\u010d (hlavn\u00ed z\u00e1vod)\r\nzdarma (d\u011btsk\u00fd z\u00e1vod)","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - Sokolov","match_lng":12.64004,"match_lat":50.18156,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl12253","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: V lo\u0148sk\u00e9m roce z\u00e1vodn\u00edci spole\u010dn\u011b s organiz\u00e1tory a dal\u0161\u00edmi p\u0159\u00edtomn\u00fdmi zapo\u010dali oslavy v\u00fdro\u010d\u00ed na\u0161\u00ed republiky n\u00e1rodn\u00ed hymnou. P\u0159i jej\u00edm zn\u011bn\u00ed p\u0159eru\u0161ili pr\u00e1ci i d\u011bln\u00edci opravuj\u00edc\u00ed nedalekou l\u00e1vku p\u0159es m\u00edstn\u00ed potok.\r\nTrasy z\u00e1vodu:\r\nDosp\u011bl\u00ed - 5,7 km\r\nhttps:\/\/mapy.cz\/s\/jarocalofo\r\nD\u011bti - 630 m a 1,1 km\r\nTrasa z\u00e1vodu: Trasa vede m\u00edstn\u00edm lesoparkem.\r\nhttps:\/\/mapy.cz\/s\/lekatozoma\r\nStartovn\u00e9:\r\n200 K\u010d (hlavn\u00ed z\u00e1vod)\r\nd\u011btsk\u00fd z\u00e1vod zdarma","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - Syrovice","match_lng":16.54646,"match_lat":49.07981,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl12240","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: \"Super rodinn\u00e1 atmosf\u00e9ra. Poznali jsme nov\u00e9 p\u0159\u00e1tel\u00e9, nov\u00e1 m\u00edsta. Organizace z\u00e1vodu byla super.,\" tak byl hodnocen\u00fd lo\u0148sk\u00fd z\u00e1vod v Terez\u00edn\u011b v\u00edt\u011bzn\u00fdm t\u00fdmem.\r\nV Terez\u00edn\u011b pob\u011b\u017e\u00ed dosp\u011bl\u00ed - 6,653 km\r\nTRASA BUDE JE\u0160T\u011a UPRAVENA A UP\u0158ESN\u011aNA\r\nhttps:\/\/en.mapy.cz\/s\/garagosaga\r\nD\u011bti - 350-1 500 m\r\nTrasa z\u00e1vodu: Pro d\u011bti jsou p\u0159ipraveny 3 trasy:\r\nd\u011bti 0-6 let 350m,\r\nd\u011bti 7-10 let 750m,\r\n11-14 let 1.500m\r\nStartovn\u00e9:\r\n300 K\u010d (hlavn\u00ed z\u00e1vod)\r\nzdarma (d\u011btsk\u00fd z\u00e1vod)","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - Terez\u00edn","match_lng":14.14999,"match_lat":50.51104,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl12236","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: Pro \u00fa\u010dastn\u00edky Sokolsk\u00e9ho b\u011bhu republiky v \u017debr\u00e1ku bude p\u0159ipraven t\u00e9m\u011b\u0159 3km okruh, kter\u00fd se pob\u011b\u017e\u00ed dvakr\u00e1t. \"V\u011bt\u0161ina trati vede po lesn\u00edch anebo poln\u00edch cest\u00e1ch, po asfaltu se pob\u011b\u017e\u00ed minim\u00e1ln\u011b,\" slibuj\u00ed organiz\u00e1to\u0159i.\r\nTrasa z\u00e1vodu: dosp\u011bl\u00ed pob\u011b\u017e\u00ed dvakr\u00e1t 2,9 km: https:\/\/mapy.cz\/s\/hofafaharu\r\nD\u011bti - 500 \/ 1 000 m\r\nTrasa z\u00e1vodu: lesn\u00ed zpevn\u011bn\u00e1 cesta s oto\u010dkou\r\nStartovn\u00e9:\r\n200 K\u010d (hlavn\u00ed z\u00e1vod)\r\n50 K\u010d (d\u011btsk\u00fd z\u00e1vod)","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - \u017debr\u00e1k","match_lng":13.89682,"match_lat":49.87579,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""},{"match_id":"specMatchUdl12239","match_hteam":"Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky","match_detail":"Za\u010d\u00e1tek sportovn\u00ed akce (28.10.2020 10:00)","match_field":"","match_note":"Pozn\u00e1mka: Nov\u00fd Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky ve Zlat\u00e9 Ole\u0161nici ned\u00e1 nikomu rozhodn\u011b nic zadarmo. Trasa povede po \u00fabo\u010d\u00ed Vysok\u00e9ho nad Jizerou, \u010demu\u017e odpov\u00edd\u00e1 i profil trati. Kdy\u017e na zhruba 3km trati z\u00e1vodn\u00edci nastoupaj\u00ed 114 m. Trasa povede po lesn\u00edch cest\u00e1 v CHKO Jizersk\u00e9 hory.\r\nTrasa z\u00e1vodu: dosp\u011bl\u00ed pob\u011b\u017e\u00ed 3,2 km: https:\/\/mapy.cz\/s\/cahuvehobu\r\nD\u011bti - 600 m\r\nTrasa z\u00e1vodu: lesn\u00ed zpevn\u011bn\u00e1 cesta s oto\u010dkou\r\nStartovn\u00e9:\r\n200 K\u010d (hlavn\u00ed z\u00e1vod)\r\n50 K\u010d (d\u011btsk\u00fd z\u00e1vod)","match_note_link":"","match_note_linkname":"","match_comp":"Sout\u011b\u017e: B\u011bh - Sokolsk\u00fd b\u011bh republiky - Zlat\u00e1 Ole\u0161nice","match_lng":15.35346,"match_lat":50.70882,"markfn":"poi-beh.png","club_link":"","club_linkname":"","link_web":"","link_facebok":"","link_instagram":"","link_twitter":"","link_poster":""}]
[{"center_lat":"49.28264","center_lng":"16.6981"}]
Přidej ZDARMA sportovní akci

Sportovní klubyNa sportmap.cz denně vkládáme sportovní akce a aktualizujeme rozpis zápasů pro všechny sportovní kluby.
V databázi máme 13629 klubů, které jsou připraveny pro vyhledání.

Sport ve městě

25.9.2020 - 2.10.2020

FANDÍME

+ 82 095
zápasů
+ 13 629
týmů
+ 1 658
soutěží


SPOLUPRACUJEME

Česká
unie sportu
Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy
ČT sport
Česká televize
O2 TV
Sport
Český
Rozhlas

Český
volejbalový svaz
Fotbalová
asociace ČR
Českomoravský
svaz hokejbalu
Český svaz
házené
Česká
golfová federace
Český svaz
ledního hokeje

Český
florbal
Česká asociace
amerického fotbalu
Czech
softball
Český
atletický svaz
Česká
baseballová asociace
Česká
Basketbalová Federace

Český
svaz cyklistiky
Autoklub
České republiky
Český
běh
Jockey Club
České republiky
Česká
lakrosová unie
Česká
jezdecká federace

Český svaz
orientačních sportů
Česká
triatlonová asociace
Hasičský
sport
Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska
Český svaz
tanečního sportu
Aeroklub
České republiky

Česká
rugbyová unie
Český
Biatlon
Česká
bowlingová asociace
Český
tenisový svaz
Český svaz
plaveckých sportů
České asociace
parkouru

PŘEDSTAVUJEME sportmap.cz

Zaměřujeme se na pasivní konzumenty sportu, vás sportovní fanoušky, kteří s kamarády, rodinou nebo sami podpoří domácí tým nákupem lístku, piva a párku v rohlíku. Bonusem pak může být pocit radosti z výkonu či vítězství vašich týmů.

Sportovní asociace, sportovní kluby či pořadatel sportovní akce zde mají nový nástroj pro komunikaci s širokou veřejností (fanoušky). Výhodou je možnost zaměření na sportovní fanoušky z pohledu místní, regionální nebo národní úrovně.

CÍLE sportmap.cz

Klíčovou roli pro nás hrají sportovní fanoušci a rekreační sport, který má pro amatérské sportovce stále hodnotu sám o sobě. Sportmap.cz eviduje sportovní akce od nejnižších soutěží a tím se snaží přispět k:

  • podpoře a rozvoji rekreačního sportu a sportovních klubů
  • zvýšení místního povědomí o sportovních akcích
  • růst fanouškovských základen místních týmů

VÍCE O APLIKACI sportmap.cz

Pořádáte sportovní akce ve vašem městě. Na sportmap.cz můžete přidat sportovní akci zdarma. Více informací získáte zde: ADMINISTRACE SPORTOVNÍ AKCE

Chcete nás pozvat na pivo, upozornit na chybu,
nebo poděkovat za dobře odvedenou práci ..
napište nám.. info@sportmap.cz

– nemusíš pořád sportovat .. jdi fandit -Sportovní kalendář | Obchodní podmínky | GDPR | Kontakty: info@sportmap.cz | www.sportmap.cz
Copyright © sportmap2020